Vågan kystlag

«Anne Bro» eies av Vågan kystlag, som er en frivillig, medlemsdrevet organisasjon. Driften av båten skjer gjennom selskapet Anne Bro AS, som er heleid av kystlaget. Vågan kystlag ble stiftet i 1992, og er en del av Forbundet Kysten.

Styret i kystlaget består av:

Jarl Rølvåg, leder
Jens Ringstad, kasserer
Aase Karlsen
Geir Ole Nordgård
Gunnar Iversen
Ruben Kristiansen

 Vara:
Hanna Hamnes
Leif Nilsen
Erling Rokkan

Image