Ordforklaringer

Sjømannslivet er sagnomsust, og fullt av ord, uttrykk og begreper som ikke alle forstår seg på i dag. For ildsjelene i Vågan kystlag, er«Anne Bro» også et virkemiddel for formidle kunnskap og historie. Vi har satt opp ei liste som gjør det enklere å henge med når båtentusiastene dele av sin store kunnskap. 

Jekt

Eksempelvis Nordlandsjekt. Kort og bred lastebåt som bare hadde råseil – som vikingeskipene - til framdrift. Fraktet tørrfisk og andre fiskeprodukter fra Nord-Norge til Bergen og andre handelsvarer tilbake til lokalsamfunnet som eide jekta.

Jakt

Eksempelvis Hardangerjakt («Anne Bro» er en type Hardangerjakt). Et fraktefartøy som var smalere og  lengre, og hadde ofte mer spring (bue i båten) og mer utfallende baug enn jekta.
Ei jakt har gaffelrigg med gaffelstorseil og toppseil. Den hadde også som oftest et råseil med råa om lag ved gaffelkloa. Over råseilet kunne jakta føre et rå-toppseil. Den har også to eller tre forseil:

  • fokk
  • klyver
  • evnt. jager.
«Anna» («Anne Bro») ble bygget som gaffelrigget slupp og førte i sin tid tre forseil i tillegg til storseil, og antakelig toppseil.

Mange seil-jakter ble avrigget og motorisert fra mellomkrigstiden av da motoren avløste seilriggen som fremdrift.

Hud/hudplank

Utvendig kledning på fartøyet

Spant/spanter

Innvendige ribber i et skipsskrog som den ytre kledning (huden) er festet til. Strekker seg fra kjølen til overkant skipsside.

Dekk

«Etasje» i båten. Større båter har flere dekk som hoveddekk, første dekk, andre dekk, båtdekk, etc.

 

Dørk

«Gulvet» i båten.

Skott

Vegg om bord i skip.
 

Skylight

Et maritimt navn på et overlysvindu, montert i karm innfelt i dekket.

Ventil

Ventil på skip er en rund åpning i skipssiden - «vindu», dekket med en tykk glasskive med hengslet metallinnfatning. Tidligere kalt koøye.

 

Akterspeil/akterende

Bakerste ende på båten.

Stavn/stevne

Fremste del av båten, oppstående bjelke.

Kappe/nedgangskappe

Nedgangs hus som har en trapp som fører ned til lugar/kahytt eller salong.

Styrehus

Hus/overbygg på båten hvor fører/kaptein styrer og manøvrerer båten.

Casing/kjeising

Det er oppbyggingen på dekk. Styrehuset er bygget oppå casingen.

Ruffen

Oppholdsrom for mannskapet, innenfor casingen. På MJ «Anne Bro» består ruffen av kombinert bysse og messe.

Bysse

Skipskjøkken, også kalt kabyss (av hollandsk kambyse).

Messe

Spise- og oppholdsrom om bord.

Skrog

Fellesbenevnelse på hele båten, både over og under vann.

Kahytt

Gammel benevnelse på lugar eller soveplass og oppholdsrom for reder eller eieren av båten.

Råseil

Stort rektangulært seil som fanget vinden som kom bakfra.

Toppseil

Øverste seil i masta over storseilet eller råseilet.

Sneseil

Seiltype som kunne «fange» vinden som kom inn fra siden. Seiltypen gjorde båten mer manøvreringsdyktig.

Mast/hovedmast

Vertikal lang og kraftig stående stokk midt på båten som riggen var festet til og som gjorde det mulig å feste seilføringen til.

Mesanmast

Mindre mast som stod bak på båten.

Galjedekk, også kalt båtdekk

Dekk hvor øverste del av styrehuset står og hvor ofte livbåten eller redningsflåtene er plassert.

Koøye

Se«Ventil».

 

Rigg

Seilrigg eller laste-og losserigg.Rigg er en samlebetegnelse for mast, bom, blokker, wire og stag etc.

Garnering

Innvendig kledning på spant.

Fribord

Høyden mellom vannflaten og hoveddekket, målt midtskips.

Image