«Anne Bro», en livskraftig dame på 110 år

«Anne Bro» er en tradisjonsrik båt som har gjennomgått forandringer etter hvert som tidene og behovene har endret seg. Viktige detaljer er likevel bevart fra byggeåret 1911. Her er historien om damen med navnene «Anna», «Anna Braa» og «Anne Bro», og noen av folkene rundt.

«Anne Bro» ble bygget som jakten «Anna» i Kristiansund i 1911 for rederen John Olav Vilvang. Han hadde sitt tilhold i Hemne ved Kyrksæterøra i Trøndelag.

Nøyaktig hvor, eller ved hvilket verft «Anna» ble bygget, har det ikke lyktes ildsjelene i Vågan kystlag å få rede på. Byggingen fant sted i eller rundt Kristiansund. Ulike kilder oppgir både Mellemverftet, Bjørnehaugen og Nedre Vågen som aktuelle.

Etter datidens behov ble «Anna» bygget som seilførende jakt for å frakte tørrfisk og klippfisk mellom Lofoten og Bergen. «Anne Bro» er trolig ei av de siste jaktene som ble bygget i Norge.

Allerede i 1920 ble båten solgt til Odin Guldvik i Bjugn, på kysten nordvest for Trondheim.

Nils Braa er en sentral skikkelse i fartøyets historie. Braa drev skipsekspedisjon og landhandel på Asserøystranda mellom Vallersund og Lysøysund i Trøndelag. Han var båtens tredje eier – og den som solgte «Anne Bro» til Lofoten.

Nøyaktig tidspunkt for Braas overtakelse fra Guldvik fremgår av skjøte datert 24.10.1925 og tinglyst 01.03.1926. Kjøpesum var da kr. 11.500,- for "nevnte jakt med rigg, seil, betøyninger og øvrig tilbehør".

Kilder peker i retning av at det ble installert motor og etablert styrhus bak på dekket rundt 1925, men dette er ikke bekreftet. Om dette er riktig, kan det være slik at Nils Braa kjøpte båten og installerte motor kort tid etter.

Selv om man sier at den første motoriseringen trolig fant sted rundt midten av 1920-tallet, er den første dokumentasjonen på motorinstallasjon fra 1943-1944.

Da ble «Anna», som hun fortsatt het, ombygget – trolig ved Ole Spjøtvold Skipsbyggeri på Kyrksæterøra. Fra dette oppholdet er det dokumentert installasjon av en 50 hk Wichmann og nye dekkshus/styrehus.

Navnebytte til «Anna Braa» er dokumentert 2. februar 1948. I likhet med motorinstallasjonen, kan navnebyttet ha funnet sted tidligere enn hva den første dokumentasjonen viser. Nils Braas kone het Anna Braa.

 

Dokumenterte opplysninger viser at skroget ble forlenget med 12 fot ved Ole Spjøtvold skipsbyggeri (Bugen verft) på Kyrksæterøra i 1952-1954. Et tidligere målebrev fra 1948, viser følgende:

  • 63,3 fot lang (forlenget til 75,2 fot i 1954)
  • 18,4 fot bred (18,5 fot i 1954)
  • Dybde på 7,9 fot (8,0 fot i 1954)

Under forlengingen ble det samtidig påsatt jern-casing, styrehus flytta oppå casing og påbygd bestikklugar. Hydraulisk vinsj ble også montert under dette oppholdet.

 

En viktig del fra båtens opprinnelse blitt bevart gjennom alle tider: Kahytten akter.

Denne er beholdt i sin opprinnelige stand fra 1911, og er et klenodium i seg selv. Kapteinen har husert i hekk-kabinen til alle tider. Kahytten er av Riksantikvaren trukket fram som et viktig moment for å gi «Anne Bro» status som verneverdig fartøy. I årene fra 1998 har staten ved Riksantikvaren bevilget mer enn 10 millioner kroner til bevaringen av «Anne Bro».

Den bevarte kahytten er ett av «Anne Bros» mest særegne trekk. Kahytten ligger på tvers helt akter, og danner båtens markante, avkappede hekkavslutning. Såkalt tverrhekk – eller plattgattet akterskip.

Image

Av dokumenterte, historiske hendelser i den ærverdige damens liv, er et motorbytte i 1957-58. Da erstattes Wichmann-en med en Lister Diesel på 160 hk. Dette er helt på tampen av perioden Nils Braa ved Lysøysund eide «Anna Braa».

I 1959 ble båten solgt til Lofoten. Braa ønsket ikke at det skulle seile en båt med konas navn. Derav navnebyttet til «Anne Bro».

«Anne Bro» har hatt sammenhengende tilhold i Lofoten siden 1959. Navneattesten som viser dagens navn, er datert 12. oktober 1960.

Fiskebruket Fredriksens Sønner AS i Henningsvær kjøpte «Anne Bro» etter at deres forrige båt, 10 år gamle «Vågafjell», gikk tapt i et dramatisk forlis ved Sjona på Helgeland 5. desember 1953. To unge menn fra Henningsvær omkom etter at båten forliste og sank på tur fra Trondheim til Svolvær med gods. Kun skipper Håkon Fredriksen overlevde.

Håkon Fredriksen og broren Ingolf drev fiskebruket i Henningsvær, og anskaffet «Anne Bro» med «Partsrederi Ingolf Fredriksen, Henningsvær» som oppført eier. Det var vanlig at fiskebrukene hadde egne fraktebåter. «Anne Bro» gikk i fraktefart i egenregi og på oppdrag for andre. Etter hvert tok Ingolfs sønn Odd over roret – både på land til sjøs.

Flere fiskekjøpere i Lofoten eide egne bruk i Finnmark. Fredriksens Sønner sitt bruk i Finnmark lå i Syltefjord. Etter at Lofotfisket var over, seilte Odd Fredriksen og mannskapet til Finnmark for å kjøpe og frakte fisk der under vårfisket.

Lenge var det slik at noen få fiskekjøpere satt på retten til å eksportere fisk. De andre brukene leverte derfor sin eksportfisk til det bruket som innehadde en slik tillatelse. Fredriksen & sønn leverte sin eksportfisk i Svolvær. Tørrfisken fra Henningsvær ble stablet om bord i «Anne Bro» og fraktet til Svolvær for videre eksport. Fisken som ble hengt og tørket i Syltefjord hadde såkalt Italia-kvalitet. Også den ble fraktet med «Anne Bro» til Svolvær for eksport.

Odd Fredriksen var utdannet elektroingeniør. Han brakte atter en epoke inn i historien om den opprinnelige seiljakta fra Møre. I oppdrettsnæringens spede begynnelse monterte han en stor aluminiumstank for frakting av levende fisk. «Anne Bro» må ha vært en av de aller første båtene som fraktet smolt på tank direkte ut til merdene.

Odd Fredriksen døde brått om bord på «Anne Bro» i 1992 mens båten var på sitt årlige opphold hos O. Marhaug Slip & Mek. verksted i Svolvær. Han var i ferd med å klargjøre båten for frakting av smolt da han gikk bort.

Da Odd Fredriksen døde på post, tok hans datter Elisabeth over Fredriksens Sønner AS. Hun sørget for at de planlagte seilingene med «Anne Bro» ble gjennomført med innleid mannskap. Båten ble besluttet solgt etter endt sesong.

«Anne Bro» ble først solgt til ei gruppering i Svolvær som planla kvalmuseum i lasterommet om bord. Etter en tid trådte banken inn i pantet. Båten ble liggende ved kai i Svolvær over en tid. Forfallet var stort, og «Anne Bro» gikk i løpet av en tre-årsperiode fra å være en godt vedlikeholdt båt i drift, til å bli betegnet som et vrak som stod i fare for å synke ved kai.

I 1998 følger Riksantikvaren opp vernestatusen med en bevilgning på 250.000 kroner til bevaringsarbeidet.

  • Vågan kystlag med Johannes Rørtveit i spissen overtok båten i 1996. Den var i svært dårlig forfatning og et trist syn. Kystlaget gikk umiddelbart i gang med livreddende arbeid på den da 85 år gamle båten. Samme år ble «Anne Bro» gitt status som verneverdig fartøy – som det 96. i landet.

I 1998 følger Riksantikvaren opp vernestatusen med en første bevilgning på 250.000 kroner til bevaringsarbeidet. Båten har vært gjennom flere perioder med omfattende arbeider for å bevare utseende, konstruksjoner, byggeteknikker, m.m.

I tillegg til Riksantikvarens bidrag i 10-millionersklassen, har stor dugnadsinnsats fra medlemmene i Vågan kystlag og betydelige økonomiske bidrag fra det lokale næringslivet vært avgjørende for å bevare «Anne Bro» som seilende fartøy.

Kystlagets overtakelse må nok regnes som en begivenhet minst like viktig som motorinstallasjon og forlengelse.

Felles for alle hendelsene, er at de har sørget for å holde båten flytende i over 100 år.

Hadde ikke motor blitt installert...

Hadde ikke båten blitt forlenget...

Hadde ikke kystlaget tatt over...

Ja, så hadde det gått med «Anne Bro» som med de andre tilsvarende båtene: Hun ville vært en del av historien, men ikke eksistert – langt mindre seilet.

Med status som verneverdig fartøy, er «Anne Bro» nå inne en epoke som historisk sannhetsvitne og personbefrakter i Lofoten. «Anne Bro» forener ny og gammel tid idet hun glir ut på havet med over 110 år på hekken, lastet med turister der hun før var fylt med stabler av tørrfisk, tønner med lever og rogn, salt stykkgods og levende fisk.

Image

Turer med turister og grupper er en viktig del av det økonomiske fundamentet for drift og videre bevaring av båten.

Etter omfattende råteskader i og under dekk, har «Anne Bro» vært gjennom en total «make over» ved Blokken Skipsverft i Vesterålen i perioden 2016 til 2020. Som en del av finansieringen av de de omfattende reparasjonene, kjøpte lokale bedrifter og privatpersoner hver sin kvadratmeter av dekksarealet for 4.000 kroner pr. kvadratmeter. Underveis i det omfattende restaureringsarbeidet i Blokken, ble styrhuset løftet av, og båten kunne igjen sees uten «nyvinningen» montert.

Samtidig ble det gjort en stor teknisk oppgradering hvor ny hovedmotor, en 260 hk Volvo Penta er essensiell: Driftssikkerhet og miljø er viktig – også for gamle fartøy!

  1. mai 2020 ble «Anne Bro» sjøsatt ved Blokken skipsverft etter årene på land.

I juni 2020 kom «Anne Bro» seilende inn til Svolvær igjen for første gang siden hun gikk til Vesterålen.

En skal være forsiktig med å snakke om damer – og i særdeleshet seilende damer, men enkelte vil ha det til at hun kom tilbake til Svolvær, vakrere enn noen gang.

Den tekniske tilstanden og alt utstyr om bord, er uomtvistelig på et nivå som det aldri har vært før.

«Anne Bro» har alle sertifikater og godkjenninger for å kunne gå med passasjerer i kommersiell fart.

Ønsker du å bestille en tur med den seilende kulturskatten, kan du klikke her!

Under veis i det omfattende restaureringsarbeidet i Blokken, ble styrhuset løftet av, og båten kunne igjen sees uten «nyvinningen» montert.

Tidslinje

1911

Byggeår

Jakta «Anna» bygges i Kristiansund.

1911

1925

Motordrift installeres, ikke bekreftet

Flere kilder peker i retning av at det ble installert motor og etablert styrhus bak på dekket rundt 1925, men dette er ikke bekreftet.

1943-1944

Første dokumentasjon på motor

Den første dokumentasjon på motorinstallasjon er fra 1943-1944. Da ble en 50 hk Wichmann installert og nye dekkshus/styrehus bygget, trolig ved Ole Spjøtvold Skipsbyggeri på Kyrksæterøra.

1943-1944

1948

Navnebytte

Navnet «Anna Braa» er dokumentert 2.februar 1948. I likhet med motorinstallasjonen, kan navnebyttet ha funnet sted tidligere enn hva den første dokumentasjonen viser.

1952-1954

Båten forlenges

Dokumenterte opplysninger viser at skroget ble forlenget med 12 fot ved Ole Spjøtvold skipsbyggeri (Bugen verft) på Kyrksæterøra

1952-1954

1957-1958

Ny motor

Ny motor, en Lister Diesel på 160 hk, erstatter den gamle Wichmann-en.

1959

Selges til Lofoten

«Anna Braa» selges til Lofoten. Fiskebruket Fredriksens Sønner AS i Henningsvær er nye eiere.

1959

1960

Fra «Anna Braa» til «Anne Bro»

Forrige eier vil ikke at det skal seile en båt med konas navn. Navneattesten som viser navneskiftet til «Anne Bro» er datert 12. oktober 1960.

1960- 1992

Fraktefart og smolt

Odd Fredriksen driver aktiv fraktefart med «Anna Bro» i rundt 30 år. Derettter monterer han en stor aluminiumstank for frakting av levende fisk ut til mærdene.

1960- 1992

1992

Odd Fredriksen dør om bord

Odd Fredriksen dør på post, om bord på «Anne Bro» under det årlige oppholdet hos O. Marhaug Slip & Mek. verksted i Svolvær.

1992

Elisabeth Fredriksen tar over

Odd Fredriksens datter Elisabeth tar over både fiskebruket og «Anne Bro». Hun sørger for at sesongen faren var i ferd med å ta fatt på da han døde, gjennomføres med innleid mannskap. Båten ble besluttet solgt etter sesong.

1992

1993

Selges til Svolvær

«Anne Bro» selges av Fredriksen & sønn til ei gruppering i Svolvær som jobbet for å etablere kvalmuseum om bord.

1993-1996

Stort forfall

Grupperingen som jobbet med å etablere museum om bord, måtte gi opp. Banken overtar båten, som er i sterkt forfall. «Anne Bro» blir betenget som et vrak, og er i fare for å synke ved kai.

1993-1996

1996

Kystlaget overtar, båten blir verneverdig

Vågan kystlag overtar skuta.«Anne Bro» gis status som verneverdig fartøy, som det 96. i Norge

1998

Første bevilgning fra Riksantikvaren

Riksantikvaren følger opp statusen som verneverdig fartøy med en bevilgning på 250.000 kroner til bevaringsarbeidet.

1998

1998-2001

Stor restaurering

Omfattende restaureringsprosjekt ved Gratangen Fartøyvernsenter ettersom det avdekkes store skader.

2001

Riksantikvaren bevilger mer penger

Riksantikvaren bevilger til sammen 2.465.000 kroner.

2001

2002

Tilbake til Svolvær 1

«Anne Bro» slepes tilbake til Svolvær fra fartøyvernsenteret i Gratangen. Ny motor installeres; Isuzu. Nytt el.anlegg. Rigg og vinsj re-installeres.

2004

Værre enn først anntatt

Restaureringen er ferdig, men under sertifisering oppdages store råteskader i baugen. I oktober kommer «Anne Bro» tilbake til Svolvær etter reparasjon på fartøyvernsenteret i Gratangen.

2004

2002-2004

Dugnad og bidrag

Stor lokal dugnadsinnsats og betydelig sponsing fra lokalt næringsliv for å sette «Anne Bro» i stand.

2005–2016

Seiler i kyslagets tjeneste

Over en god ti-årsperiode er «Anne Bro» hyppig brukt av både kystlaget, andre lag, foreninger og bedrifter som leier henne til kortere og lengre turer. På NRK viser hun seg fram på seilas gjennom Lofoten og Vesterålen i programserien «Norskekysten».

2005–2016

2016

Oppdager råteskader under dekk

Det oppdages store råteskader under dekk.

2016

Lokal pengeinnsamling

I det lokale næringslivet dras det i gang en aksjon for skaffe penger til nytt dekk. Hver kvadratmeter selges for 4.000 kroner. Mens pengene strømmer inn, viser skadene seg å være langt mer omfattende.

2016

2016

Til Blokken skipsverft

«Anne Bro» går til Blokken skipsverft i Vesterålen. Til et verkstedopphold som skal vise seg å strekke seg over fire år.

2016-2020

Stor restaurering 2

Atter en runde med ny (og enda mer omfattende) restaurering må til. Ildsjelene i Vågan kyslag nærmest pendler til Blokken for å bidra i restaureringsarbeidet. En kuriositet: Masta som byttes ut, gjenbrukes som panel inne i båten.

2016-2020

2018

7 mill. fra Riksantikvaren

Riksantikvaren kommer en gladnyhet om at restaureringen av«Anne Bro» støttes med tre millioner i 2018 og fire millioner i 2019!

 

2019

Ny motor

Under oppholdet i Blokken, løftes ny motor på plass i november. En Volvo Penta 260 hk.

2019

Juni 2020

Tilbake til Svolvær 2

Etter nær fire år på Blokken skipsferft, hvorav mesteparten av tiden er tilbrakt på slip og uten saltvann rundt skroget, kommer «Anne Bro» seilende hjem til Svolvær igjen. Her skal dugnadsgjengen i Vågan kystlag fortsette innsatsen, men uten å måtte kjøre de lange milene til Vesterålen først.

Juni 2020

Klar til tjeneste

Båt og mannskap er sertifisert og godkjent for å kunne seile ut på Lofothavet igjen. 110 åtter hun ble bygget, er «Anne Bro» mer moderne enn noen gang. 
Førr ei dame!

Juni 2020

Image